Socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

Ka većoj socijalnoj uključenosti u Republici Srbiji na putu evropskih integracija

SIPRU Illustration
Home » Inicijative » Kontakt organizacije civilnog društva » Društvo za unapređenje mentalnog zdravlja dece i omladine – KOCD za pitanja dece

Društvo za unapređenje mentalnog zdravlja dece i omladine – KOCD za pitanja dece

Inicijative

Društvo za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja dece i omladine iz Niša realizuje projekte koji su direktno vezani za decu i mlade već 8 godina. Tokom ovog perioda, preko 5.000 dece i mladih iz različitih kulturnih, etničkih i društvenih sredina, pre svega iz marginalizovanih grupa (nepotpune porodice, izbeglice i raseljena lica, deca sa posebnim potrebama, siromašna deca, itd), sticali su znanje i veštine života.

Osim toga Društvo razvija partnerstvo sa mnogim nevladinim organizacijama, partnerska je organizacija Omladinske mrežne asocijacije organizacija u zemljama Evropske unije, lokalni partner je Pestalozzi dečje fondacije i sprovodi deo mrežnog projekta zajedno sa drugim organizacijama iz 18 gradova Srbije. Društvo je kao jedinica za projektni monitoring Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku radilo na jačanju kapaciteta organizacija. Društvo realizuje obrazovni i rekreativni program za izbeglu, raseljenu i romsku decu u Srbiji, kao izvršni partner UNHCR-a, u okviru koga radi na jačanju kapaciteta partnerskih organizacija.

Više informacija o Kontakt organizaciji civilnog društva i članovima Klastera možete saznati na internet strani Jedinice za upravljanje programom: http://www.crnps.org.yu/kocd/kocd.asp

Mapa resursa Klastera za pitanja dece
Klaster za decu (DOC)
Klaster za decu (XLS)

Ka smanjenju siromastva dece [pdf 1.20MB]

Adresa: Tržni centar, Zona 1, lokal 39, Bulevar Nemanjića 67a, 18000 Niš
Telefon: 018/234 192
E-mail: drustvonis@beotel.net
http://www.oknis.org.yu

Jezik i pismo

Pretraživanje

Aktuelno

Blog o socijalnom uključivanju

Mapiranje postojećih vaninstitucionalnih usluga socijalne zaštite koje su u mandatu lokalnih samouprava

Video animacija - Šta je socijalno uključivanje?

Aktuelni konkursi u oblasti socijalnog uključivanja

SeloUspelo

Srbija kakvu želim

Online kurs o socijalnom uključivanju

Prvi nacionalni izveštaj o socijalnom uključivanju

Mreža podrške za samostalni život

EQUI-ED

Prijavite se za RSS

Mapa sajta

Arhiva vesti

SIPRU širom mreže

SIPRU na Twitter-u!SIPRU na YouTube-u!SIPRU galerija!


Izjave o procesu

"Započeti proces rešavanja ovog teškog i složenog problema zahteva apsolutni društveni i politički konsenzus i beskrajnu upornost koju nosi bavljenje problemom za koji ne postoji definitivno rešenje. Kontinuirana politika prevazilaženja siromaštva i socijalnog uključivanja isključenih, marginalizovanih grupa je iskušenje koje vremenom ugrađuje solidarnost u same temelje sistema vrednosti svakog društva."
Miljenko Dereta, izvršni direktor Građanskih inicijativa
Treći bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva, jul 2010. god.

[ Sve izjave o procesu ]

Standardi i pristupačnost

Valid XHTML 1.0 TransitionalWAVE Accessibility Check

Pravila korišćenja